Smådjursdag på Tyrolen

07 Juli 2019 Smådjursdag på Tyrolen

Smådjursdag på Tyrolen

Tid : 10-14
Hemsida : https://sverigesfjaderfaklubb.se

Sveriges fjäderfäklubb bjuder in till en dag på Tyrolen för alla som älskar smådjur.
Utställning och försäljning av fjäderfän och smådjur.

Mer info på sverigesfjaderfaklubb.se

Entré 20 kr, gratis för barn!
Endast enkel fikaservering denna dag.