!OBS! Inställt! Tyrolens Jätteloppis

25 Juli 2021 !OBS! Inställt! Tyrolens Jätteloppis

!OBS! Inställt! Tyrolens Jätteloppis

INGEN JÄTTELOPPIS 25 JULI
Vi har hållit tummarna och kämpat för att kunna arrangera vår populära Jätteloppis den 25 juli, men slutligen med insikten att det ej går att utföra på det vis vi önskat. Däremot siktar vi på att genomföra den i slutet av september, om restriktionerna tillåter och smittspridningen är låg. Mer info om det kommer senast 1 september när de planerar att samhället ska återgå till normalläge. Ha en fin sommar och varmt välkomna till Tyrolens övriga arrangemang!
/Tyrolens Vänner